หากลูกค้าพบปัญหากรุณาแจ้งทางร้านค้าภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้านะคะ

เงื่อนไขของการคืนสินค้าและคืนเงิน :

  • สินค้าชำรุด ใช้การไม่ได้ อันเกิดจากการผิดพลาดของผู้ผลิตเอง
  • สินค้ามีข้อบกพร่อง อันเป็นเหตุให้การใช้งานสินค้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • We do not accept returns for products which are not broken or delivered incorrectly

ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังจากได้อนุมัติการคืนสินค้า โดยทางร้านค้าจะเป็นผู้กำหนดการจัดส่งและออกค่าใช้จ่ายให้ หากผู้ส่งคืนจัดส่งนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ผู้ส่งคืนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งดังกล่าวนะคะ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ตามที่แจ้งไว้ด้านบนของเวปไซค์ค่ะ